Projekt poświęcony jest pamięci wielkopolskich księży,
dzięki którym my - genealodzy mamy możliwość
prowadzenia naszych poszukiwań.
To Oni w księgach parafialnych
pieczołowicie zapisywali chrzty,
śluby i zgony naszych przodków, a niejednokrotnie spisywali
również wydarzenia i historię parafii.

Dalej