KILKA SŁÓW O PROJEKCIE I ZAWARTOŚCI BAZY

Projekt obejmuje spis księży działających na terenie Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej od początku XVIII wieku do II wojny światowej, czyli około 250 lat. W pierwszym etapie zdołano wpisać około 3000 osób i ta część opracowania została udostępniona. W miarę pozyskiwania materiałów będziemy bazę uzupełniali.

Podstawowym źródłem spisu są Elenchusy Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej. Od 1 lutego 2011 roku rozszerzono źródła spisu o część Diecezji kujawsko-kaliskiej – Oficjał Generalny Kaliski.
Uzupełnieniem bazy są zdjęcia tablic pamiątkowych oraz grobów księży wykonanych przez członków i sympatyków WTG Gniazdo, a także portrety duchownych oraz informacje zebrane z innych opracowań: słowników, gazet i książek. Tam, gdzie było to możliwe podano odsyłacze bibliograficzne.

Twórcy przedsięwzięcia liczą na dalszą pomoc wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje o księżach i pragną je udostępnić. Mogą to być wspomnienia, zdjęcia, dokumenty.

W przypadku przesyłania zdjęć księży (portretów, zdjęć grupowych) uprzejmie prosimy, w miarę możliwości, o podanie w treści maila źródła pochodzenia fotografii (np. ze zbiorów prywatnych, z parafii, z książki - autor zdjęcia, tytuł, z czasopisma - tytuł, rok, numer. Prosimy o uzyskanie zgody autora lub wydawcy zdjęcia na jego wykorzystanie w naszym projekcie.Dziękujemy autorom książek i artykułów, parafiom i wydawnictwom, które wyraziły zgodę za wykorzystanie zdjęć w naszym projekcie.