Opracowania ogólne, słowniki, ekcyklopedie
 • Białobłocki A., Nauczyciele Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 1793–1996, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1998
 • Bydgoski słownik biograficzny, pod red. J. Kutty, t.I-V, Bydgoszcz 1994-1998
 • Polski słownik biograficzny
 • Byli wśród nas, pod red. F. Lenorta, Poznań 1978
 • Bystrzycki L., Duchowieństwo polskie Kościoła rzymsko-katolickiego w Wielkopolsce w latach 1815-1918, Koszalin 1986
 • Domagała J., Ci, którzy przeszli przez Dachau, Warszawa 1957
 • Dzwonkowski R., Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRR, 2003.
 • Kasprzycki M., Duchowieństwo Archidiecezji Poznańskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Poznań 1983
 • Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945, pod. red. M. Woźniaka, Poznań 1998
 • Encyklopedia kościelna, t. I-VII, Lublin 1985-1997
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach, oprac. L. Grzebień, Kraków 1996
 • Gniezno i ziemia gnieźnieńska. Walka o wolność narodową i społeczną 1918-1945, pod red. J. Topolskiego i B. Polaka, Gniezno 1978
 • Jacewicz W., Woś J., Martyrologia polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939–1945, Wyd. ATK, Warszawa
 • Jakóbczyk W., Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku, Poznań 1987
 • Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, 1959
 • „Kronika Miasta Poznania”. Wyd. Miejskie, Poznań
 • Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej diecezyi poznańskiej, Poznań 1858
 • Łukomski S., Koźmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna... , Poznań 1914
 • Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894–1919. Słownik biograficzny, t. I (A–H), Gniezno 1992, t. II (I–O), Wyd. Gaudentinum, Gniezno 2007
 • Kto był kim w drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994
 • Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni - wygnani, pod. red. nauk. J. Myszora, t. 1-3, Warszawa 2002-2006
 • Los duchowieństwa Archid. Gnieźnieńskiej w latach 1939-1945 (maszynopis)
 • Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, pod. red. F. Lenorta, Poznań 1982
 • Nawrot E., Dekanat Ostrzeszowski 1821-1945, Poznań 2001
 • Nowacki J., Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 1-2, Poznań 1959-1964
 • Olejnik C., Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 1, Poznań 1994
 • Olejnik C., Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 2, Wolsztyn 2007
 • Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Warszawa 1963
 • Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2000
 • Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919, Wyd. Poznańskie, Poznań 2002
 • Słownik polskich teologów katolickich, t. I-VII, Warszawa 1981-1995
 • Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichela, Warszawa 1972
 • Spis duchowieństwa diecezjalnego w Polsce, Poznań–Warszawa 1975
 • Szews J., Towarzystwo Tomasza Zana w Rogoźnie 1873-1918, Rogoźno 1987
 • Śmigiel K., Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań 2002
 • Toruński słownik biograficzny, t. 1, Towarzystwo Miłośników Torunia, 1998
 • Walkusz J., „Gdyby o Polskę pytali..”.. Z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku, Lublin 2004
 • Wielka encyklopedia powszechna, Warszawa 1962 i n.
 • Wielkopolanie XIX wieku, t. 1-2, Poznań 1966-1969
 • Wielkopolanie XX wieku, pod. red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2001
 • Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa 1981
 • Wrzesiński słownik biograficzny, pod red. W. Śliwczyńskiego, Września 2002
 • Wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego młodzieży narodowej, oprac. T. Piskorski, Warszawa 1936
 • Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce w latach 1939-1945, pod. red. M. Libickiego i R. Wryka, Poznań 2004
 • Opalenicki słownik biograficzny, pod red. B. Wojcieszaka, t. 1, Opalenica 1993; t. 2 Opalenica 1996
 • Zieliński Z., Wykonanie ustawy sejmu pruskiego z 11 V 1873 r. o kształceniu o zatrudnieniu duchowieństwa na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej 1873-1887, [w:] Studia historyczne, pod red. M. Żywczyńskiego, Z. Zielińskiego, t. II, Lublin 1968
 • Żychliński T., Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876, Poznań 1887
 • 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej: http://web.diecezja.wloclawek.pl/Ateneum/meczennicy_548.htm

Opracowania dotyczące poszczególnych parafii
 • Brodniak L., Monografia parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego Poznań-Starołęka, Poznań 1995
 • Dratwa B. Ks.. Zarys dziejów parafii Pszczew, Poznań 1971
 • Dzieje parafii Św. Mikołaja w Lesznie, pod. red. ks. dziekana kan. K. Kaczmarka, Leszno1995
 • Kijas A., Podpoznańska wieś Skórzewo, Skórzewo 2006
 • Duda Z., 600 lecie parafii św. Mateusza w Opalenicy. Kalendarium, Opalenica 2001
 • Kościół św. Wita w Rogoźnie, Rogozińskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz, Parafia św. Wita w Rogoźnie, Rogoźno 2003
 • Kotowski J., Kościół i parafia św. Marcina w Poznaniu, Poznań 1938
 • Kurpisz L., Kronika kościołów Chodzieskich, Chodzież 1933
 • Malepszak S., Luboń i okolice, dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii [par. św. Floriana w Wirach, par. św. Trójcy w Poznaniu, par. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, par. św. Barbary Panny i Męczennicy w Żabikowie, par. św. Jana Bosko w Luboniu, par. w Luboniu-Lasku], Luboń 2005
 • Marzęcki W., Z dziejów parafii dakowskiej 1401-2001, Dakowy Mokre 2001
 • Marzęcki W.,Parafia w Słupi Kapitulnej wczoraj i dziś, Słupia Kapitulna 2002
 • Pawlik Ł., Historia kościoła św. Krzyża i kościoła Młosierdzia Bożego w Obornikach, Oborniki 2004
 • Perliński M., ks., Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej i dalszej okolicy, Ostrzeszów 1920
 • Poczta-Rozdrażewski S., Dzieje Chwałkowa. Badania człekoznawcze, Poznań 1993
 • Stary Gostyń. Z dziejów wsi i parafii , Gostyń Stary 2001
 • Parafia Św. Jakuba Apostoła w Mogilnie
  http://www.faramogilno.pl/historia.htm
 • Śniatała S., ks., Dobrzyca Monografia Historyczna Dobrzyca 2007 (Notatki Dobrzyckie, Nr 25)
 • Wojtkowski A., 500-lecie parafji w Ostrowie 1434-1934, Ostrów 1935
 • Wawrzyniak-Zdziebkowa M., Boberowa H., Duszniki dzisiaj i w przeszłości, Duszniki 2007
 • Klasztor Benedyktynów w Lubiniu: http://lubin.benedyktyni.pl/
 • Buk: http://buk.wolfnet.pl/duszpasterze/proboszczowie.html

Polecamy również:
 • Prace magisterskie napisane na Wydziale Teologicznym UAM (Zakład Historii Kościoła):
 • http://150.254.193.77/thfac/p/studia/mgr_wtuam/mgr_wtuam_hk.html
 • Katalog on-line Federacji Bibliotek Kościelnych
 • http://www.fides.org.pl/