Ludwik Górski
 
urodzony 05.08.1876, Ars k/Metzu ( Francja)
święcenia kapłańskie 25.11.1900, Gniezno
zmarły 06.03.1942, o.k. Dachau
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
1906, 1931

Dodatkowe informacje:
Urodził się 5 sierpnia 1876 w Ars k. Metzu (dziś Francja),był synem Bernarda, urzędnika kancelarii wojskowej i celnej, i Rozalii z Kalksteinów-Ostrowskiej. Dzieciństwo spędził w Ars, gdzie rozpoczął też edukację początkową. Rodzice często zmieniali miejsce pobytu aż wreszcie osiedli w Toruniu. Uczęszczał kolejno do szkół w Pogorzelicy, Trzciance, Lesznie i Skalmierzycach, a później do gimnazjum w Bydgoszczy, Muhlbergu nad Łebą, Pelplinie, Gdańsku i Chojnicach, gdzie złożył 17 marca 1897 roku egzamin maturalny. W latach 1897-1900 studiował teologię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. 25 XI 1900 przyjął święcenia kapłańskie. Pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Kcyni, następnie w Chodzieży i od 1903 w Zbąszyniu.18 marca 1907 otrzymał administrację parafii Gościeszyn, a od 1 IV 1912 przeniesiono go na administratora parafii w Wielichowie, gdzie został mianowany później proboszczem. Pozostał tam do uwięzienia w dniu 6 X 1941 roku przez niemieckich okupantów. Początkowo był więziony w Poznaniu w Forcie VII, nastepnie 30 X 1941 został przetransportowany do Dachau ( nr obozowy 28238), gdzie zginął 6 III 1942. Górski prowadził żywą działalność społeczną i narodową. Władze pruskie uważały go za inspiratora i głównego doradcę lokalnych organizacji polskich. Był patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Gościeszynie, które w 1911 roku liczyło 205 członków. Był długoletnim prezesem (także w okresie międzywojennym) rady nadzorczej i członkiem zarządu Banku Spółdzielczego „Ul” .Bank ten został założony w Gościeszynie w 1909 a później w latach międzywojennych przeniesiony do Wolsztyna. Działał też w Towarzystwie Kolonii Wakacyjnych „Stella”. Około roku 1911 obrano go prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat babimojski. Na terenie parafii w Wielichowie aktywnie działał w Towarzystwie Włościańskim. Po wybuch powstania wielkopolskiego zainicjował akcję spolszczania urzędów i instytucji na terenie Wielichowa i okolicy. Został również członkiem lokalnej Rady Ludowej. Jako członek Wydziału Powiatowego w Śmiglu krótko zastępował w roku 1930 starostę śmigielskiego. Działał w ruch spółdzielczym m.in. w Banku Ludowym oraz jako prezes rady nadzorczej Mleczarni Spółdzielczej w Wielichowie. Jedną z jego pasji były podróże w różne regiony Polski. Poznaje też kraje Europy Zachodniej, Rosję, Stany Zjednoczone, Madagaskar, Palestynę, Egipt i Tunis. Opracował Jacek Piętka Wolsztyn

 

 

Multimedia:

Poznań - Pomnik Państwa Podziemnego