Wiktor Górski
urodzony 19.12.1876, Jarosławiec
święcenia kapłańskie 13.12.1903
zmarły 27.07.1965
pochówek Wyrzysk

Parafie:

 • Poznań parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej (01.01.1904 - 28.02.1907) - wikariusz
 • Krobia (01.03.1907 - 28.02.1910) - wikariusz
 • Obrzycko (01.03.1910 - 31.03.1912) - wikariusz
 • Koscieszki (01.04.1912 - ) - wikariusz do 30.09..1913
 • Jedlec (01.10.1913 - 30.04.1915) - wikariusz
 • Kwieciszewo (01.05.1915 - ) - wikariusz
 • Kapelan wojskowy (1918 - 1932) -
 • Grabie (1932 - 1941) - proboszcz i kapelan
 • II W.Św. (1941 - 1945) - o.k. Dachau
 • Niemcy (1945 - 1946) - dusszpasterz
 • Orle (1946 - 1952) - proboszcz
 • Wyrzysk (1952 - 1965) - rezydent

Elenchusy:
1906, 1938

Dodatkowe informacje:
spomnienie pośmiertne o ś.p. ks. Wiktorze Górskim (źródło: Akta Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Poznańskiego)

Śp. ks. Wiktor Górski urodził się 19 grudnia 1876 r. w Jarosławcu w pow. średzkim w woj. poznańskim. Rodzicami jego byli Walerian Górski i Melania z d. Lipińska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Jarosławcu w r. 1888 rozpoczął naukę gimnazjalną w Śremie. Po ukończeniu niższej primy, za wolą ojca w r. 1893 wstąpił do wojska niemieckiego. Nieco później jako oficer został odkomenderowany do Kamerunu. W r. 1898 wrócił do kraju. W roku następnym złożył maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 grudnia 1903. Kolejnymi jego placówkami duszpasterskimi były: do roku 1907 wikariat w Poznaniu, do 1910 wikariat w Krobi, do 1912 wikariat w Obrzycku. W tymże roku otrzymał na krótko parafię w Kościeszkach, w r. 1913 parafię w Jedlcu, skąd w sierpniu z krótkimi przerwami do roku 1918 odbywał służbę wojskową. W grudniu 1918 wstępuje do Wojska Polskiego i został wysłany na linię demarkacyjną z siedzibą w Murzynnie. W kwietniu 1919 został mianowany kapelanem WP i pozostając nim do r. 1932. Następnie pełnił funkcję kapelana szpitala w Wągrówcu, a we wrześniu 1932 objął parafię w Grabiu. W czasie II wojny światowej aresztowany w r. 1941, więziony kolejno w Koronowie, w obozie konc. w Stutthofie i Dachau. Uwolniony z obozu przez wojska alianckie 29 kwietnia 1945, spełniał obowiązki duszpasterskie w Freilassingu, Hammerau i Puertet. Dn. 1 mają 1946 wrócił do kraju i otrzymał w administracje parafię w Orlu, w dekan. łobżenickim. Tutaj pracował do roku 1952. Pięcioletni pobyt w obozie konc. nadwyrężył mocno jego zdrowie, rozumiał, że zbyt słabe są jego siły, aby samodzielnie mógł duszpasterzować, dlatego poprosił o przeniesienie na emeryturę. Zamieszkał w Wyrzysku. Tutaj jak tylko siły pozwalały, bardzo gorliwie pomagał miejscowemu duszpasterzowi. Dn. 13 grudnia 1963 r. odprawił ostatnią Mszę św. - był to dzień sześćdziesiątej rocznicy przyjęcia święceń kapł. Umarł 27 lipca 1965 r. w Wyrzysku. W pogrzebie ś.p. ks. Jubilata Wiktora Górskiego wzięło udział około 50 kapłanów. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył, mszę św. odprawił, odprowadził na cmentarz i zmarłego kapłana pożegnał J. Eks. ks. Biskup Jan Czerniak.


Nadesłał : Jarosław Górski lipiec 2009

 

 

Multimedia:

cmentarz Wyrzysk