Michał Gramse
 
urodzony 21.07.1772, Gostumia
święcenia kapłańskie 01.05.1796
zmarły 21.08.1837
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
P-1799-1800, P-1804, P-1808, P-1813, P-1818, P-1821, P-1825, P-1831, P-1838

Dodatkowe informacje:

Michał Wawrzyniec Gramse

W ostatnich dniach miesiąca Sierpnia roku bieżącego umarł X. Michał Wawrzyniec Gramse, Proboszcz w Skrzetuszu, dekanatu wałeckiego. Urodzony we wsi Gostumii dnia 21. Lipca 1772 r., po wykształceniu się naukowem w szkołach wałeckich, wstąpił do seminarium duchownego poznańskiego w r. 1793. Odbywszy tutaj nauki teologiczne, wyświęcony został na kapłana dnia 1. Maja r. 1796. przez ś. p. Sufragana de Mathy. Pełniąc początkowo obowiązki Wikaryusza przy kościołach parafialnych w Tucznie przez lat 4, w Marcinkowie przez lat 20, otrzymał probostwo w Skrzetuszu, do którego godność canonici nati jest przywiązana. Śmierć jego nastąpiła z powodu cholery, którą, opatrując swych chorych parafian śś. Sakramentami, się zaraził.

 

„Archiwum Teologiczne: pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu”, Poznań 1837, R.2 z.3, str. 374.

 

Nadesłał: Jerzy Kownacki