Czesław Grzonka
 
urodzony 13.10.1906, Magdalenka
święcenia kapłańskie 12.06.1932
zmarły 07.07.1942, o.k. Dachau
pochówek

Parafie:


Seminarium:
P-1930

Elenchusy:
1931, P-1934

Dodatkowe informacje:
Ks. Czesław Grzonka
30.10.1906-7.07.1942
Ksiądz Czesław Grzonka ur. się 30.10. 1906r. w Magdalenkach pow. Gostyń parafia Pępowo
jako syn rolnika Marcina i Władysławy z domu Krzyżoszczak.
Miał pięcioro rodzeństwa: Teresę,Leokadię,Władysława,Edmunda i Czesławę.
W 1927r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie,typ klasyczny.Następnie kształcił się w
Seminarium Duchownym w Pozaniu.Święcenia kapłańskie otrzymał 12.06. 1932r.a mszę św.
prymicyjną odprawił 15.06.1932 w Pępowie.
Pracował jako wikariusz w Pozaniu-Żabikowie,Poznaniu na Osiedlu Warszawskim,gdzie od
1 .07.1936 został pierwszym proboszczem.
W październiku 1941r. aresztowany przez hitlerowców,więziony w Poznaiu w Fort VI,a potem
przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau,gdzie został zamordowany 7.07.1942r. a zwłoki
zostały spalone.
Informacji udzieliła siostra księdza o tym samym imieniu-Czesława Borowczyk zamieszkała w
Krotoszynie,mająca obecnie 85 lat.
Po wojnie rodzina księdza czyniła strania,aby ogłosić go błogosławionym,ale Kuria
odmówiła,ponieważ nie było świadka śmierci nie wiadomo czy nie buntował się przeciwko woli
Bożej.
Ze zdjęciem księdza i odwrociem obrazka przesyła Barbara Król z d. Krajka

Dane ks. zamieściłam też na www.straty.pl

 

 

Multimedia:

Poznań - Pomnik Państwa Podziemnego