Bolesław Kaźmierski
urodzony 15.05.1879, Żegocin
święcenia kapłańskie 01.12.1902
zmarły 14.04.1945, Szamotuły
pochówek

Parafie:

  • Szamotuły (1913 - 1945) - proboszcz
  • Poznań parafia pw. Św. Floriana (12.1902 - 31.12.1904) - wikariusz
  • Poznań Archikatedra (01.01.1905 - 1907) - wikariusz
  • Poznań Archikatedra (1907 - 1913) - dyrektor kancelarii
  • Szamotuły (29.04.1913 - ) - proboszcz, kanonicznie instyt.
  • Generalna Gubernia (1940 - 1945) - zesłanie

Elenchusy:
1906, 1931

Dodatkowe informacje:
Urodził się dnia 15 maja 1879 roku w Żegocinie pow.pleszewski z ojca Teofila i matki Rozali z domu Wyszyńska. W roku 1886 ojciec będąc urzędnikiem celnym zostaje przeniesiony do Pyrzyc. tutaj od roku 1890 posyła syna do miejscowego gimnazjum.W roku 1892 zostaje przeniesiony z kolei do Stralsundu tzw.bramy Rugii w Niemczech. Teraz Bolesław tutaj kończy gimnazjum zdając 21 lutego 1899 roku maturę. Bolesław wraca do kraju i w Wielkopolsce rozpoczyna studia w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu otrzymując dnia 1 grudnia 1902 roku święcenia kapłańskie. Pierwsza jego placówka to jeżycki wikariat w Poznaniu.W uznaniu za duży wkład pracy w parafii na Jeżycach dnia 1 stycznia 1905 roku zostaje powołany na wikariat archikatedralny w Poznaniu. Zostaje Dyrektorem Kancelarii Ordynariatu Arcybiskupiego. Przy Archikatedrze jako wicedziekan i jednocześnie Kanclerz Kosystorza Arcybiskupiego pozostaje do roku 1913. W roku 1906 zostaje na pół roku urlopowany do Drezna gdzie zajmuje się wychodźtwem polskim.Dnia 1 maja 1913 roku znów w uznaniu zasług otrzymuje probostwo parafii szamotulskiej.Wykazuje nadzwyczajne zalety jako administrator kolegiaty.Dokonuje szeregu remontów,uzupełnia wyposażenie oraz zakupuje nowe dzwony i zegar.W roku 1918 ks.Kaźmierski zostaje członkiem Tajnej Organizacji przygotowującej powstanie a potem działa w Radzie Żołnierzy i Robotników.Jest także prezesem Rady Ludowej na powiat szamotulski.W wolnej Polsce zostaje w latach 1923 - 1928 członkiem magistratu szamotulskiego a w latach 1925 -1929 zasiada w Sejmiku Powiatowym.Zmarł dnia 14 kwietnia 1945 roku w Szamotułach. Zebrał Jacek Piętka - Wolsztyn

 

 

Multimedia:

Szamotuły