Antoni Bielski (Bilski)
 
urodzony 1801
święcenia kapłańskie 1824
zmarły 04.05.1848
pochówek

Parafie:


Seminarium:
P-1820-1823

Elenchusy:
1821-1824, P-1825, 1826-1836, P-1831, 1838-1847, P-1842, P-1849

Dodatkowe informacje:
Opis śmierci księdza: "W gazecie poznańskiej z dnia 17 Maja stało: Der Vicar Bielski wurde in der Mitte von Sensenmänner erschossen - co się niezupełnie jakoś z prawdą zgadza. X. Antoni Bielski był człowiek spokojny, nie mięszający się do żadnych politycznych inteiessów, a powiedziawszy szczerze, nawet nieprzyjazny teraźniejszym ruchom. W dniu 4 Maja znajdował się częścią w swém mieszkaniu, częścią u X. dziekana Kulczewicza aż do wyjścia wojska do Pniew; potém poszedł dawać ostatnie rozgrzeszenie umierającym, którzy w skutek ran odniesionych konali. Przy wkroczeniu wojska z Grodziska do Buku znajdował się X. Bielski u siebie. Zażądano od niego kluczy do kościoła, téj niemógł dać, bo ich nie miał, lecz udał się z żołnierzami do probostwa, gdzie klucze wydane zostały. Powracającego do domu napowrót napadli żołnierze i pomimo wołania pardon! pardon! i powiewania czapeczką pięciu strzałami zabili. Padł zaraz trupem przed swém własném mieszkaniem. - Ze w tym czasie kosynierów w mieście niebyło, że X. Bielski pomiędzy nimi nigdy się nieznajdował zaświadczyć i poprzysiądz mogą: Maryanna Babska, Brygida Gembalska, Andrzej Białkowski, wszystko troje z Buku. (Gaz. Pol.) Źródło: "Dziennik Polityczny". 1848.06.03, Nr 27, s. 3. - podał Mariusz Formanowicz Brał udział w powstaniu listopadowym 1830/31r (APP: 53/290/1632 „Spis poddanych, którzy wyjechali do Polski i nie powrócili do 1 kwietnia 1832 roku”, s, 28-56) W r. 1829 w Kotlinie wszedł w konflikt z proboszczem (AAP sygn. KA II 207/1).