Stanisław Bielski
 
urodzony 1913, Namysławki pow.kępiński
święcenia kapłańskie 07.04.1940, Poznań
zmarły 05.10.1974, Ciechocinek
pochówek Poznań cm. Górczyński

Parafie:


Elenchusy:
P-1955, P-2003

Dodatkowe informacje:

Urodził się w Namysławkach pow. Kępno jako syn rolnika Michała i Zofii - z domu Sobczak. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kaliszkowicach a od 1922r. w Słaborowicach k.Ostrowa Wlkp.gdzie zamieszkali rodzice. Od 1926r. uczęszczał do gimnazjum w Ostrowie Wlkp., maturę zdał  21.06.1934r. Studia teologiczne rozpoczął 1.10.1934r. w Seminarium Duchownym w Gnieźnie.W dniu 7.04.1940r. w prywatnej kaplicy w Poznaniu, ks. Biskup Dymek udzielił mu święceń kapłańskich. Skierowany został do Ostrowa Wlkp.i spełniał funkcje duszpasterskie tajnego kapelana w szpitalu. W 1941 roku uchodzi przed gestapo do Poznania i pomaga w duszpasterstwie przy otwartym jeszcze kościele Pana Jezusa. Po zamknięciu tego kościoła poświęcił się całkowicie tajnemu duszpasterstwu. Po wyzwoleniu Poznania skierowany został na wikariat w parafii Św. Floriana na Jeżycach i w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Samodzielną administrację parafii Chrystusa Odkupiciela na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu objął 1.07.1949r. Równocześnie od 1.11.1957r. do 1.10.1964r. pracował w Sądzie Metropolitalnym. Na własną prośbę przeniesiony został do parafii Św. Rocha w Poznaniu, z zamiarem podjęcia budowy kościoła w Żegrzu. Od dnia  1.03.1974r.objął  probostwo Św. Anny w Poznaniu. Podczas wypoczynku w Ciechocinku zmarł nagle 5.10.1974r. i został pochowany na cmentarzu Górczyńskim.

Opracował: Jacek Piętka Wolsztyn

 

 

Multimedia:

Poznan - cmentarz Górczyn