Antoni (Jan Alojzy) Kurowski (Kuroski) OP
 
urodzony 1789
święcenia kapłańskie 1812
zmarły 27.05.1852, Gniezno
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
P-1820-1821, 1822-1823, P-1831, G-1842, G-1850

Dodatkowe informacje:
Urodzony w poznańskiej rodzinie Ludwika i Zuzanny Kurowskich. Ochrzczony jako Jan Alojzy. W wieku 21 lat wstąpił do zakonu dominikanów, przyjmując imię zakonne Antoni. Był m.in. chórzystą w klasztorze dominikańskim w Poznaniu. Po przyjęciu święceń kapłańskich został skierowany do parafii dekanatu średzkiego w charakterze wikariusza, będąc jednocześnie kaznodzieją średzkiego konwentu dominikanów. W 1837 r. przeniesiony do archidiecezji gnieźnieńskiej na probostwo w Witkowie, gdzie w tym czasie budowano nowy kościół parafialny w miejsce poprzedniego, który spłonął w 1823 r. Z racji pogarszającego się stanu zdrowia, na własną prośbę, w 1850 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Gnieźnie, gdzie zmarł. Źródła: AAP, sygn. OA II 7, k. 13; OA III 51, k. 18-19v; KA 16486; Księga chrztów parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu, sygn. PM 229/8, s. 175. AAG, sygn. AKM III 323; Księga zgonów parafii katedralnej w Gnieźnie, sygn. AP 50/6, akt zgonu nr 2/1852. Directorium Officii Divini… ad usum Almae Ecclesiae Metrop. et tot. Archi-Dioec. Gnesnensis pro Anno Domini 1841, Poznań 1841, s. 48. A. Krystkowiak, W. Lis, Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym, Poznań 2017, s. 44.Opracował Wojciech Lis W 1822 r. pisze się: Antonin (AAP sygn. KA II 272/1).