Feliks Laudowicz
urodzony 1845, Skalmierzyce
święcenia kapłańskie 29.06.1875, Insbruck
zmarły 28.10.1930, Kwilcz
pochówek

Parafie:

  • Kwilcz ( - ) - proboszcz , w Kwilczu jest 54 lata
  • Lewice (01.01.1888 - ) - administrator

Elenchusy:
1906

Dodatkowe informacje:
Ks. Feliks Laudowicz urodził się w 1845 roku w Sulmierzycach, tam też poznawał podstawy czytania i pisania w Szkole Podstawowej. Naukę w Gimnazjum pobierał w Ostrowie Wielkopolskim, jednak ze względu na swoje przekonania patriotyczne i udział w powstaniu styczniowym 1863 roku został z niego wydalony. Przeniósł się wówczas do Śremu i tam dokończył naukę zdaniem matury w 1872 roku. W okresie „Kulturkampfu” po uwięzieniu abpa Mieczysława Ledóchowskiego i zamknięciu Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie, studiował w Insbruku, gdzie 29 czerwca 1875 roku otrzymał święcenia kapłańskie od miejscowego ordynariusza. Po powrocie do kraju był sekretarzem ks. prałata Jana Koźmiana, który w latach 1874-1877 kierował archidiecezją gnieźnieńską i poznańską w imieniu uwięzionego przez władze pruskie arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego. Od 1877 roku mianowany komentarzem parafii św. Michała Archanioła w Kwilczu. Jednak władze pruskie nie zgodziły się na obsadzenie parafii osobą ks. Laudowicza. Chcąc uniknąć więzienia i zesłania na Syberię udał się z misyjną posługą duszpasterską na Podlasie do ziemi Bielskiej i Chełmskiej, gdzie działał wśród unitów. Za tą posługę otrzymał od papieża Leona XIII złoty medal „pro Ecclesia et Pontyfice”. Wbrew zakazom rządu pruskiego działał na terenie Wielkopolski w parafiach pozbawionych proboszcza takich jak Kamionna, Chrzypsko, Lutom i Międzychód. Od 27 września 1886 roku został kanonicznie instytuowany i objął probostwo w Kwilczu. W parafii kwileckiej był aktywnym działaczem społecznym i kierował rozmaitymi stowarzyszeniami. Dnia 31 grudnia 1887 roku Arcybiskupi Konsystorz Generalny w Poznaniu powierzył mu również zarząd parafii św. Mikołaja w Lewicach. Od 1895 roku był członkiem zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i wydał dwie prace naukowe w języku niemieckim i łacińskim. Był założycielem i patronem Towarzystwa Robotników Polskich w Kwilczu. W 1904 roku był współzałożycielem Banku Ludowego w Kwilczu. W kronice banku znajduje się następujące zdanie opisujące okres międzywojenny, a zwłaszcza pierwsze lata istnienia tej instytucji: „Największe zasługi w rozwoju Banku Ludowego położyli członkowie Zarządu o najdłuższym stażu pracy jak: ks. Feliks Laudowicz, Franciszek Ciepliński i Jan Gierliński”. Przez wiele lat piastował stanowisko dyrektora banku. Zrezygnował z tego stanowiska ze względu na podeszły wiek, po jubileuszu 25-lecia rocznicy założenia Banku Ludowego dnia 8 stycznia 1930 roku. W uznaniu jego zasług 22 marca 1911 roku administrator archidiecezji poznańskiej biskup Edward Likowski mianował go radcą duchowym „ad honores”. Zmarł w piątek 28 października 1930 roku w Kwilczu o godzinie 23.30, w 86 roku swojego życia, w 55 roku kapłaństwa i 54 roku pracy w parafii kwileckiej. Eksporta jego ciała do kościoła odbyła się w czwartek 30 października 1930 roku o 16.00 godzinie. Msza pogrzebowa odbyła się w niedzielę 31 października 1930 roku o godzinie 10.00 rano. Jak mówił w mowie pożegnalnej kaznodzieja ksiądz Laudowicz był „(…) osobiście skromny, dla siebie mało, prawie nic nie wymagający, poświęcił część odziedziczonego majątku na cele diecezji. Dla wszystkich bardzo uprzejmy zwłaszcza dla braci kapłanów wylany i serdeczny przyjaciel (…)”. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Kwilczu. Źródło: Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesium Gnesnensis et Posnanensis, Poznań 1888, s. 144-145; Poznań 1906, s. 79; Poznań 1918, s. 124; Poznań 1930, s. 415. Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1886, nr 5, s. 19; Poznań 1887, nr 7, s. 27; Poznań 1911, nr 4, s. 20. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1930, nr 12, s. 135. Ks. Leszek Wilczyński, Hieronim Szatkowski, Księża Społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, Słownik biograficzny, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2009, T.2 (I-O), Kronika Banku Spółdzielczego w Kwilczu za okres 13 grudnia 1904 do 31 marca 1990 roku opracowana przez Tomasza Nowaka, s. 4 i 22. M. Lehmann, 90 lat Polskiej Szkoły w Kwilczu po odzyskaniu niepodległości (1919-2009), Kwilcz 2009, s.17. (25 lat Banku) Spis absolwentów Gimnazjum i Liceum w Śremie za lata 1866-2003, Archiwum Liceum w Śremie. Piotr Mulkowski, Gimnazjum i Liceum im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie, Śrem 2008 Kurier Poznański, 1930.06.03, R.25, nr 252, s. 4 (opracował Paweł Hałuszczak – Lusowo)

 

 

Multimedia:

Kwilicz
Dziennik Poznański nr 252/1930