Aleksander Akoszewski
urodzony 31.05.1839, Pietrzykowo k/Pyzdr
święcenia kapłańskie 06.1863, Poznan
zmarły 09.01.1900, Buk
pochówek

Parafie:

  • Kostrzyn (08.07.1863 - 1864) - wikary
  • Brody k/Lwówka (1864 - 1865) - wikary
  • Poznań parafia pw. Św. Wojciecha (1865 - 1870) - wikary
  • Buk (1870 - 1900) - proboszcz

Elenchusy:
1869, 1870, 1872

Dodatkowe informacje:

Urodzony 31.05.1839 roku w Pietrzykowie k/Pyzdr w Królestwie Polskim. Uczęszczał w Poznaniu do Gimnazjum św. Marii Magdaleny. W 1860 został przyjęty do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po trzyletnich studiach otrzymał w czerwcu 1863 roku święcenia kapłańskie. Pracował na następujących placówkach wikariuszowskich: w Kostrzynie, Brodach pod Lwówkiem, przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu. W kwietniu 1870 roku objął początkowo jako zastępca, a wkrótce na stałe parafię w Buku w której pozostał przez 30 lat aż do swojej śmierci. Doprowadził do założenia w Buku Włościańskiego Banku Pożyczkowego, jednego z pierwszych w Wielkim Księstwie Poznańskim. Po rozpętaniu kulturkampfu od początku zajął zdecydowane stanowisko przeciwko władzom pruskim. Za wygłoszenie kazania, uznanego przez władze pruskie za obrażajace sąd powiatowy w Buku skazał go na dwa tygodnie więzienia. Odbywał tę karę w więzieniu fortecznym w Głogowie. Był członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ostatnich latach życia podupadał na zdrowiu. Zmarł 9.01.1900 roku. Został pochowany przy kościółku na cmentarzu św. Krzyża w Buku.

JP

 

 

Multimedia:

Buk
Kurier Poznański nr 7/1900