Gustaw Jan Bombicki
 
urodzony 11.07.1883
święcenia kapłańskie 11.02.1906
zmarły 04.05.1942, o.k.Dachau (altern. 13.07.1942)
pochówek

Parafie:


Seminarium:
G-1905

Elenchusy:
1906, P-1925, 1931, P-1938

Dodatkowe informacje:

 Urodził się 11 czerwca 1883 roku w Kępnie, był synem Bolesława nauczyciela szkoły podstawowej i Emilii Gutschke. Po maturze którą zdał w 1902 roku w Gimnazjum w Śremie wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. Studiował  tam filozofię i teologię a święcenia kapłańskie przyjął 11 lutego 1906 roku. Już od l marca rozpoczął pracę wikariusza w Kórniku. Rok później został skierowany na wikariat do Przemętu, gdzie dał się poznać, jako energiczny organizator działalności społecznej Polaków, m.in. jako członek zarządu Banku Parcelacyjnego, prezes Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich oraz przewodniczący rady nadzorczej Banku Ludowego. l marca 1913 roku został administratorem w Ceradzu Kościelnym i pracował w parafii do 1920 roku gdy 15 marca został administratorem parafii w Łaszczynie.       Od 1 września 1924 został proboszczem parafii w Golejewku a od 15 grudnia 1931 w wolsztynie. Aresztowano go 27 stycznia 1940 roku i więziono w Wolsztynie. Dzięki interwencji niemieckiego pastora Engla, któremu życie uratował w czasie powstania wielkopolskiego wolsztyński proboszcz kanonik Zakrzewski ksiądz Bombicki został uwolniony. Ponownie aresztowany dnia 6 października został uwięziony w Forcie VII w Poznaniu. 30 października osadzono Go w obozie koncentacyjnym w Dachau. Zmarł dnia 04 maja 1942 roku - stracony w komorze gazowej w Linzu.

Opracował: Jacek Piętka - Wolsztyn

 

 

Multimedia:

Wosztyn
Poznań - Pomnik Państwa Podziemnego