Kazimierz Niesiołowski
urodzony 06.02.1872, Mrocza k/Nakła
święcenia kapłańskie 28.06.1896, Gniezno
zmarły 05.11.1949, Pleszew
pochówek

Parafie:

  • Pleszew (28.06.1896 - 30.06.1900) - wikariusz
  • Pleszew (01.07.1900 - 23.10.1901) - administrator
  • Pleszew (24.10.1901 - ) - proboszcz do śmierci
  • Kowalew (27.04.1918 - ) - administrator

Elenchusy:
1906, 1931, 1938

Dodatkowe informacje:
Kazimierz Niesiołowski (1872—1949) ksiądz, działacz społeczny. Urodził się 6.2.1872 r. (błąd na tablicy) w Mroczy pod Nakłem w rodzinie dzierżawcy. W latach 1883—92 uczęszczał do gimnazjum w Bydgoszczy, następnie wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Święcenia otrzymał w 1896 r. i został wikarym w Pleszewie, a w 1900 r. proboszczem. Rozwinął w Pleszewie, szeroką działalność społeczną. Politycznie związany był z Ligą Narodową, działał w Kat. Tow. Robotników Polskich, Związku Towarzystw Przemysłowych, Banku Pożyczkowo-Spółdzielczym i Tow. Czytelń Ludowych. W 1905 r. zorganizował pierwszy w zaborze pruskim ogródek jordanowski, a następnie ogrody działkowe. Należał do czołowych organizatorów ruchu przeciwalkoholowego na tym terenie. Reprezentował polski ruch antyalkoholowy na kongresach międzynarodowych. W 1918 r. założył w Pleszewie tajny komitet, który powołał Radę Robotników i Żołnierzy, przekształconą w Radę Ludową, której został prezesem. Z jego inicjatywy wybudowano dom parafialny. Był autorem wielu artykułów i publikacji, głównie propagujących ideęantyalkoholową. Wydał także: „Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa” (1905), „O kasach oszczędności dla dzieci i młodzieży” (1905), „Ogródek Jordanowski w małym mieście w świetle doświadczeń” (1937). W 1929 r. mianowany został prałatem. Był dziekanem dekanatu pleszewskiego. W czasie II wojny światowej został aresztowany przez gestapo i uwięziony w Forcie VII w Poznaniu, następnie w Bojanowie. Wrócił do Pleszewa w 1945 r. gdzie zmarł 5.11.1949 r. i tu został pochowany. Był odznaczony m. in. Krzyżem Niepodległości i Orderem Polonia Restituta." nadesłała G.Bujakiewicz na podstawie strony http://www.pleszew.pl/?m=artykul&dzial=4&sm=47

 

 

Multimedia: