Stefan Bratkowski
urodzony 21.07.1876
święcenia kapłańskie 12.11.1899
zmarły 22.04.1963, Spławie
pochówek Spławie

Parafie:

 • Połajewo (11.1899 - 01.1900) - wikariusz
 • Brodnica (01.1900 - 11.1900) - wikariusz
 • Biezdrowo (11.1900 - 02.1902) - wikariusz
 • Lubasz (02.1902 - 08.1902) - wikariusz
 • Zielona wies (09.1902 - 19.11.1905) - wikariusz
 • Objezierze (20.11.1905 - 31.03.1916) - proboszcz
 • Maniewo (01.07.1909 - ) - administrator
 • Dziekanowice (01.04.1916 - 22.09.1916) - administrator
 • Dziekanowice (23.09.1916 - 31.12.1930) - proboszcz, kanonicznie instyt.
 • Spławie (01.01.1931 - 1956) - administrator i proboszcz
 • Warszawa (1939 - 1945) - duszpasterstwo zastępcze
 • Spławie (1956 - 1963) - emeryt

Elenchusy:
1906, 1931, 1955, 1968, P-2003

Dodatkowe informacje:
Urodził się 21 lipca 1876 roku w Wągrowcu jako syn Antoniego i Pelagii z domu Hemmerling. Szkołę podstawowa ukończył w Wągrowcu, a następnie uczęszczał do Gimnazjum w Trzemesznie i Wągrowcu, gdzie w 1896 roku złożył egzamin dojrzałości. W tym okresie należał do tajnej organizacji młodzieżowej, krzewiącej znajomość historii i literatury polskiej. W 1896 roku poprosił o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 listopada 1899 roku w Poznaniu. Na pierwszy wikariat został wysłany od 1 grudnia 1899 do parafii św. Michała Archanioła w Połajewie. Następnie od stycznia 1900 roku do 5 września 1900 roku pracował w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy. Od 6 września 1900 roku do 3 lutego 1902 roku wysłano go na wikariat w parafii św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie. Jako wikary starał się o pozyskanie abonentów dla poznańskiego tygodnika „Praca”. Brał też aktywny udział w polskich akcjach wyborczych do Sejmu pruskiego i Parlamentu Rzeszy, dlatego nie wybrano go do ówczesnych władz wyborczych. Od 4 lutego 1900 roku do 30 września 1902 roku powołano go na I wikariusza do parafii Narodzenia NMP w Lubaszu. Od 1 października 1902 roku do 19 listopada 1905 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Floriana w Zielonejwsi. Arcybiskup poznański mianował go komentarzem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu, gdzie kanoniczą instalację otrzymał 20 listopada 1905 roku. Wrodzoną dobrocią i cierpliwością jednał sobie serca parafian i konfratrów z dekanatu. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz. Posługę proboszcza w Objezierzu pełnił do 31 marca 1916 roku. Dał się wówczas poznać jako ambitny duszpasterz i dobry gospodarz. W 1907 roku został patronem założonego w Objezierzu Towarzystwa Robotników Polskich. W latach 1913-1916 rozbudował kościół w Objezierzu. Od 1 kwietnia 1916 roku do 22 września 1916 roku został administratorem parafii św. Marcina w Dziekanowicach dekanat św. Trójcy w Gnieźnie. Kanonicznie instytuowany na proboszcza tej parafii 23 września 1916 roku. Pracował w tej parafii do końca 1930 roku. W 1918 roku otrzymał mandat poselski do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. W wolnej Polsce był posłem z poznańskiego do Sejmu I kadencji (1922-1927). Od 1 stycznia 1931 roku ks. kardynał August Hlond prymas Polski powierzył mu w administrację parafii św. Andrzeja Apostoła w Spławiu wówczas dekanat średzki. 12 czerwca 1934 roku był kanonicznie instytuowany na beneficjum w Spławiu. Za swoją patriotyczną działalność w 1939 roku po zajęciu Polski przez Niemcy hitlerowskie został wyrzucony z parafii w Spławiu. Przebywał wówczas w Warszawie. Po zakończeniu wojny w 1945 roku powrócił do Spławia i pracował do emerytury w 1956 roku. Za swoje zasługi i pracę społecznika w 1959 roku nadano mu godność kanonik honorowego Kapituły św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zmarł 22 kwietnia 1963 roku w Spławiu, gdzie został pochowany. Źródło: Personalia zmarłych księży katolickich w Archidiecezji Poznańskiej, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu sygn. KA 16074. Elenchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesium Gnesnensis et Posnanensis, Poznań 1896, 1906, 1931, s. 310. Rocznik Archidiecezji Poznańskiej na rok 1955, Poznań 1955. Rocznik Archidiecezji Poznańskiej na Rok Tysiąclecia, Poznań 1968, s. 120 Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, Poznań 1931, nr 1, s. 18; Poznań 1934, nr 7-8, Poznań 1964, nr 6, s. 140-141. Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Poznań 1899, nr 10, s. 78; Poznań 1900, nr 7, s. 35; Poznań 1902, nr 2, s. 14; Poznań 1902, nr 9 s. 50; Poznań 1905, nr 13, s. 54 Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, red. Ks. Marian Banaszak Gniezno 1992, T. I, s. 76-77 Alicja Bełcikowska, Przewodnik praktyczny po Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925 s. 32, 85 Tadeusz Panowicz, Ksiądz Stefan Ludwik Bratkowski – delegat powiatu gnieźnieńskiego na Polski Sejm Dzielnicowy w „Przegląd Wielkopolski”, Poznań 2008, nr 2. (opracował Paweł Hałuszczak – Lusowo)

 

 

Multimedia:

cmentarz Spławie