Stanisław Nowak
 
urodzony 02.04.1877, Poznań
święcenia kapłańskie 01.12.1902
zmarły 08.06.1957, Śmigiel
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
1906, G-1922, 1931, 1955

Dodatkowe informacje:
Urodził się 2 IV 1877 w Poznaniu w rodzinie kupieckiej Jakuba i Jadwigi ze Skowrońskich. Szkołę elementarną kończył w Poznaniu ,następnie złożył maturę e roku 1899 w Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Po uzyskaniu święceń kapłańskich 1 XII 1902 był od nowego roku wikariuszem w Kamionnej, a od 15 XI 1903 administratorem parafii w Chrzypsku, od 1 I 1905 wikariuszem w Lubaszu i od 1 VII 1906 wikarym substytutem w Gościeszynie. W marcu 1907 roku został administratorem parafii w Siedlcu (dekanat kostrzyński),po czym od 1 XI1908 został komendarzem w Lechlinie, w grudniu 1917 otrzymał probostwo w Czeszewie. Z dniem 1 lipca 1922 mianowany został proboszczem parafii w Śmiglu, gdzie z przerwą w okresie wojny duszpasterzował do śmierci 8 czerwca 1957 roku. Podczas swej długoletniej pracy kapłańskiej udzielał się w różnych dziedzinach pracy społecznej. Prowadził różnego rodzaju towarzystwa: śpiewacze, oświatowe, naukowe, działał w Bankach Ludowych, spółdzielniach handlowych jak „Rolnik” w Śmiglu. Czynny był też w Kole Związku Ludowo-Narodowego w Śmiglu. Wszedł z poparcia tego stronnictwa do rady miejskiej w Śmiglu. We wrześniu 1939 roku zostaje aresztowany, zmuszono go do asystowania podczas egzekucji Polaków na śmigielskim rynku i grzebania ich na cmentarzu. Był więziony w Kościanie i Lubiniu. Podczas transportu ciężarówką na rozprawę w Poznaniu, pod Kościanem ciężarówka się wywróciła i przygniotła eskortujacych go Niemców. Nowak pospieszył do telefonu i wezwał pogotowie, które opatrzyło Niemców. Dowódca eskorty z wdzięczności przyczynił się do szybkiego uwolnienia go i umieszczenia w klasztorze w Osiecznej, gdzie przebywał do końca wojny. Opracował Jacek Piętka Wolsztyn

 

 

Multimedia:

 
 
Cmentarz w Śmiglu fot. J.Piętka
Cmentarz w Śmiglu fot. J.Piętka