Roman Panewicz
 
urodzony 1874
święcenia kapłańskie 12.11.1899, Gniezno
zmarły 06.02.1945, koło Częstochowy
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
1906, 1931

Dodatkowe informacje:
http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr3263.htm