Andrzej Paszczakowski
 
urodzony 09.12.1913, Podkamień (Rosja)
święcenia kapłańskie 26.06.1938, diecezja lwowska
zmarły 18.09.1971, Krzyżowniki
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
P-1947, P-1952, 1955

Dodatkowe informacje:
Urodził się 9 grudnia 1913 roku w Podkamieńcu w województwie stanisławowskim, jako syn rolników Józefa i Anieli z domu Borodenko. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej wsi, natomiast do gimnazjum uczęszczał w Rochatyniu. Po zdaniu w 1933 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 roku z rąk J. E. Ks. Arcybiskupa Bolesława Twardowskiego, metropolity lwowskiego. Jako neoprezbiter został powołany na wikariusza do parafii Chomianówka, gdzie pracował do 1939 roku, w latach 1939 – 1941 był wikariuszem kooperatorem w Trembowli, następnie od października 1941 roku pełnił obowiązki wikariusza w parafii Touste, gdzie przebywał aż do 1945 roku. W październiku 1945 roku ksiądz Andrzej Paszczakowski wyjechał na tereny zachodnie, przybył w okolice Kępna i zgłosił się do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z chęcią podjęcia pracy duszpasterskiej w tej archidiecezji. W grudniu 1945 roku dekretem J. E. Księdza Biskupa Walentego Dymka (Wikariusza Generalnego) został mianowany proboszczem parafii Krzyżowniki w dekanacie bralińskim, gdzie pracował do odejścia na emeryturę w 1968 roku. Ksiądz Andrzej Paszczakowski był człowiekiem uczynnym, pogodnym, wnoszącym w otoczenie wiele radości i pogody ducha. Był wybitnie inteligentny, oczytany, posiadał łatwość wypowiadania, dbał o kościoły znajdujące się na terenie parafii, chętny w pomocy sąsiedzkiej, był zgodny w pożyciu kapłańskim i w stosunkach z parafianami, co zjednało u szacunek i miłość parafian. Ks. Paszczakowskiego cechowała głęboka wiara, cześć dla liturgii i szczera pobożność. Miał jasny i zdrowy rozum, którym umiał rozstrzygać trudne sprawy nie tylko parafialne ale także swoich parafian. Organizując życie parafialne zachęcał swych wiernych do uczestniczenia we Mszach świętych i w Sakramentach. W czasie swej posługi w parafii obsługiwał oprócz kościoła parafialnego kościół filialny w Proszowie oraz kaplicę w Skoroszowie, do których często musiał przebywać drogę pieszo, by odprawić w niedziele i święta Mszę świętą. Był bardzo lubiany przez kapłanów z dekanatu bralińskiego. Przez długie lata gnębiły go ciężkie choroby: cukrzyca i miażdżyca, które znosił w wielkiej cierpliwości. Namaszczony Sakramentami Świętymi zmarł 18 września 1971 roku w Krzyżownikach. W uroczystościach pogrzebowych, którym przewodniczył ks. kan. Gerard Mizgalski - delegat Arcybiskupa Poznańskiego uczestniczyli wszyscy kapłani dekanatu bralińskiego, czterdziestu innych kapłanów oraz liczna rzesza parafian. Kazanie wygłosił ks. Franciszek Lewandowski – wikariusz z Krzyżownik, natomiast przemowę pożegnalną wygłosił ks. Wenanty Lisiecki, na zakończenie uroczystości żałobnych głos nad trumną zmarłego kapłana zabrał ks. dziekan z Brzegu – kolega kursowy ks. Andrzeja Paszczakowskiego. Ks. proboszcz Andrzej Paszczakowski został pochowany na cmentarzu przykościelnym w swojej parafii gdzie pełnił posługę duszpasterską przez 23 lata., za www.kepnosocjum.pl