Edward Piętka
urodzony 25.09.1908, Hamburg
święcenia kapłańskie 10.06.1933
zmarły 09.03.1941, o.k. Dachau
pochówek

Seminarium:
P-1930

Elenchusy:
1931

Dodatkowe informacje:
08.12.1940 przewieziony z obozu koncentracyjnego Buchenwald do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie zginął.* Urodzony 25 września 1908 r. w Hamburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1933 r. Prefekt gimnazjum w Międzychodzie w latach 1933-35, nauczyciel religii. Aresztowany w marcu 1940 r. Przebywał w obozie odosobnienia w Lubiniu, a następnie w Forcie VII w Poznaniu i w obozie koncentracyjnym Buchenwald. 8 grudnia 1940 r. przeniesiony do KL Dachau, gdzie zginął 9 marca 1941 r. 154 Imię jego zostało uwiecznione na pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu. Źródła: Almanach Szkolny LO w Międzychodzie 1927-1987, s. 4. http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=3465 (29.10.2013). APP, Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, sygn. 340. H. Sawala Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie w latach 1926-1976, mps. s. 118. Kopia maszynop Biogram z Sierakowskie Zeszyty Historyczne nr 12 z 2014 roku

 

 

Multimedia:

Poznań - Pomnik Państwa Podziemnego