Teodor Simiński
urodzony 1874, Czempiń
święcenia kapłańskie 12.11.1899, Gniezno
zmarły 26.05.1930
pochówek

Parafie:

  • Mórka (12.11.1899 - 31.12.1899) - wikariusz
  • Wyskoć (01.01.1900 - 1904) - wikariusz
  • Białcz Stary (1904 - 19.12.1906) - administrator
  • Białcz Stary (20.12.1906 - ) - proboszcz do śmierci
  • Czacz (11.01.1910 - ) - administrator

Elenchusy:
1906

Dodatkowe informacje:
Śp. ks. prob. Simiński urodził się 30.10. 1874 r. w Czempiniu, do gimnazjum uczęszczał w Śremie, do seminarjum w Poznaniu, a święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie dnia 11 listopada 1899 r. Po wyświęceniu krótki czas przebywał jako wikarjusz w Mórce i w Wyskoci, od 1904 r był proboszczem w Białczu gdzie razem z śp. ks. bisk. Lisieckim założył Tow. Robotników katolickich. Był tam również prezesem Kólka Rolniczego i bibljotekarzem dekanalnym. Pracował także w T.C.L. w Śmiglu. Członkiem Drukarni Spółkowej w Kościanie był śp. ks. prob. Simiński, od 6 lipca 1904 r., a członkiem Rady Nadzorczej od roku 1918.

 

 

Multimedia:

Kurier Poznański nr 243/1930
Kurier Poznański nr 243/1930
Kurier Poznański nr 243/1930