Władysław Longin Chodkowski, Chotkowski
urodzony 15.03.1843, Mielżyn
święcenia kapłańskie 1868
zmarły 13.07.1926, Rabka
pochówek Kraków

Parafie:

  • Klasztor ( - ) - neoprezbiter 1868
  • Klasztor ( - ) - prezbiter 1869
  • Bydgoszcz parafia p.w. św. Marcina i Mikołaja (1870 - ) - wikary

Elenchusy:
1869, 1870

Dodatkowe informacje:
ks. dr. Władysław Chotkowski, hon. profesor i rektor uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik katedry krakowskiej. Śp. ks. dr. Chotkowski pochodził z Wielkopolski. Urodził się w roku 1843 w Mielżynie. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu i seminarjów duchownych w Poznaniu i Gnieźnie, objął stanowisko wikarj. przy kościele św. Marcina. Był następnie katechetą w szkole realnej w Poznaniu i Bydgoszczy i wtedy dał dowód wielkiej odwagi, organizując opór władzy pruskiej i jej germanizacyjnym zakusom. Wytoczony sobie w roku 1879 proces wygrał, musiał jednak wkrótce opuścić granice cesarstwa niemieckiego. Udał się do Krakowa i tutaj oddał się pracy naukowej, mianowicie historji kościoła w Polsce. Równocześnie pracował na arenie obywatelskiej. W roku 1885 został wybrany posłem do Rady Państwa w Wiedniu, tak samo w roku 1891. Śp. ks. Chotkowski zasłynął jako znakomity kaznodzieja. Jego słowo rozbrzmiewało poprzez Polskę całą i słuchane było z największą uwagą. Prac historycznych zostawił bardzo wiele. Habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy o "Rozszerzaniu się protestantyzmu na ziemiach polskich w 17 i 18 wieku" (1881). Dalej wydal: "Marcin Luter" (1883), "Przyczyny reformacji w Polsce" (1883). "Pamiętniki Józefa Siemiaszki" (1885), "Z męczeńskich dziejów Unji" (1890) i inne. W roku 1892 był ks. Chotkowski rektorem U niwersytetu Jagiellońskiego.Dnia 13 lipca zmarł w Rabce Zwłoki śp. ks. d-ra Chotkowskiego przewiezione zostały do Krakowa i pochowany został na cmentarzu Rakowickim

 

 

Multimedia:

 
Dziennik Poznański nr 161/1926