Jan Nepomucen (BŁOGOSŁAWIONY) Chrzan
 
urodzony 25.04.1885, Gostyczyn
święcenia kapłańskie 30.01.1910
zmarły 01.07.1942, o.k. Dachau
pochówek

Parafie:

  • Słupy (15.02.1910 - 30.09.1910) - wikariusz
  • Czermin (01.10.1910 - 14.06.1914) - wikariusz
  • Czermin (15.06.1914 - 31.12.1914) - administrator
  • Broniszewice (01.01.1915 - 30.06.1915) - administrator
  • Kcynia (01.07.1915 - 14.10.1918) - wikariusz
  • Bieganowo i Zieliniec (15.10.1918 - 17.03.1919) - administartor
  • Bieganowo (18.03.1919 - ) - proboszcz (kanonicznie instyt.) 1921
  • Żerków (26.06.1925 - 1941) - proboszcz

Seminarium:
G-1909

Elenchusy:
1910, P-1922, 1931, 1938

Dodatkowe informacje:

Beatyfikowany - Warszawa 10.06.1999 przez papieża Jana Pawła II

CHRZAN Jan Nepomucen, (1885-1942) ksiądz, proboszcz w Bieganowie i Żerkowie, działacz społeczny, członek zwyczajny PTPN, błogosławiony. Ur. 25.04.1885 w Gostyczynie (pow. ostrowski) w wielodzietnej rodzinie (miał sześcioro rodzeństwa) kierownika miejscowej szkoły Bartłomieja i Stanisławy z Jachlińskich. Dzieciństwo spędził w Gostyczynie, tu też w Szkole Ludowej prowadzonej przez swojego ojca rozpoczął naukę. Po sześciu latach został przeniesiony do Gimnazjum Królewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1906 zdał maturę i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Gnieźnie (część filozoficzna), by następnie kontynuować je w Seminarium Duchownym w Poznaniu (część teologiczna). Święcenia kapłańskie otrzymał 30.01.1910 r. Przez osiem lat pracował jako wikary w parafiach: Słupy (15.02.1910-01.10.1910), Czermin (1919-1915), Broniszewo (01.01.1915-01.07.1915) i Kcynia (1915-1918). 18.03.1919 r. został skierowany do pracy w charakterze komendarza na beneficjum w Bieganowie. Proboszczem bieganowskiej parafii został mianowany później. Jako proboszcz w Bieganowie m. in. dokonał poświęcenia dwóch nowych dzwonów, ufundowanych przez Edwarda Grabskiego (zob.), poświęcił nowo wybudowany most na rzece Wrześnicy z figurą św. Jana Nepomucena. Utrzymywał niezwykle przyjazne stosunki z dworem. 26.06.1925 r. rozpoczął pracę jako proboszcz w Żerkowie, gdzie m. in. pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej Banku Ludowego.02.09.1925 r. został mianowany dziekanem dekanatu jarocińskiego. W 1935 r. notowany jest jako wizytator nauki religii w szkołach powszechnych dekanatu jarocińskiego. Po wybuchu wojny nadal prowadził posługę duszpasterską w żerkowskiej parafii. Za swoją społeczną i patriotyczną działalność był szykanowany przez władze okupacyjne. Przeżył kilka napadów bojówek na plebanię. Aresztowany 06.10.1941 r. Został osadzony w Forcie VII w Poznaniu. 30.10.1941 r. przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 28097. Zmarł 01.07.1942 r. z powodu wycieńczenia organizmu i zapalenia płuc. Zwłoki spalono w krematorium. 13.06.1999 r. Jan Paweł II w gronie 108 Męczenników z okresu II wojny światowej ogłosił go błogosławionym. 14.10.2010 r. został ogłoszony patronem Szkoły Podstawowej w Gostyczynie. Marek Błaszczyk Źródło: Wrzesiński słownik biograficzny, red. Roman Nowaczyk (Stańczyk), wyd. 2 popraw. i poszerz., Września 2011, s. 39-40.

 

 

Multimedia:

Kościół SŁupy
ks. Chrzan i ks. Mądry