Marian kleryk Śpikowski
urodzony 05.04.1919, Baranów pow.Kępno
święcenia kapłańskie Kleryk
zmarły 23.09.1943, G.G.- Wierzchowisko k/Częstochowy
pochówek cm.św.Rocha Częstochowa

Dodatkowe informacje:
W czasie niemieckiej okupacji wyrzucony do Generalnej Guberni - zginął w obronie matki.* Nadesłał:Antoni Matuszewski Rok śmerci różni się od podanego na tablicy pamiątkowej (1944)

 

 

Multimedia:

Poznań - Pomnik Państwa Podziemnego
Cmentarz św. Rocha - Częstochowa