Aleksy Urbański
urodzony
święcenia kapłańskie
zmarły
pochówek

Seminarium:
P-1820

Elenchusy:
1821