Zygmunt Wąsowicz
 
urodzony 26.08.1871, Pruśce pow.wągrowiecki
święcenia kapłańskie 28.06.1896, Gniezno
zmarły 15.04.1940, 15.04. lub 15.05.1940 o.k.Sachsenhausen
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
P-1899, 1906, G-1927, 1931, 1938