Aleksander Woźny
urodzony 25.06.1910, Uzarzewo
święcenia kapłańskie 10.06.1933
zmarły 21.08.1983, Poznań, cm. na Górczynie
pochówek

Parafie:

  • Poznań parafia pw. Św. Jana Kantego (1945 - 1983) - proboszcz

Seminarium:
P-1930

Elenchusy:
1931, 1955, P-2003

Dodatkowe informacje:
Aleksander Woźny był synem nauczyciela w Uzarzewie pod Poznaniem, Edmunda i Anny z Rogoziów, urodzony w Uzarzewie 25.VI.1910r. Był uczniem klasycznego Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Dnia 15 października 1928 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego w Gnieźnie na studia filozoficzne.Wyświęcony na kapłana został dnia 10 czerwca 1933 roku. Pierwszą placówką ks. Woźnego jako wikariusza była parafia św. Stanisława Kostki w Poznaniu (1.VII.1933 - 31.VIII.1935). Z dniem 1 lipca 1938 roku Władza Duchowna powołała ks. Woźnego na wikariat do Borku. Aresztowany w Borku 1940 roku, został później wywieziony wraz z wieloma innymi kapłanami do obozu koncentracyjnego w Dachau.Szczęśliwie przeżył obóz i doczekał się ocalenia od grożącej całemu obozowi zagłady. Po dwumiesięcznej rekonwalescencji pod koniec lipca 1945 roku przyjechał do Poznania. Ksiądz abp Walenty Dymek powierzył Mu tworzenie od nowa erygowanej wprawdzie przed wojną, lecz rozbitej przez 5 lat okupacji niemieckiej, parafii św. Jana Kantego w dzielnicy Grunwald w Poznaniu. Parafię objął 20 sierpnia 1945 roku i kierował nią przez 38 lat, aż do swej śmierci. Zmarł 21.VIII.1983 roku w Poznaniu,pochowany został na cmentarzu górczyńskim w kwaterze księży. JP

 

 

Multimedia:

Poznań - cmentarz Górczyn