Stanisław Dąbrowski
 
urodzony 10.04.1902, Rosko pow.czarnkowski
święcenia kapłańskie 22.05.1926, Gniezno
zmarły 15.01.1969, Poznań
pochówek Czerniejewo

Parafie:


Elenchusy:
1931, G-1938

Dodatkowe informacje:

Urodził się dnia 10.04.1902 .r. w Rosku pow. Czarnków. Rodzicami jego byli Bolesław Franciszek Dąbrowski - organista i Pelagia z d. Kruger. Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej w Rosku. następnie uczęszczał do Gimnazjum w Czarnkowie. Od 1 kwietnia 1918 r. był uczniem Państwowego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach gimnazjalnych był członkiem Towarzystwa Tomasza Zana. Z chwilą wybuchu Powstania Wielkopolskiego wstąpił do wojska i wziął udział w walkach w Poznaniu. Po paru miesiącach służby wojskowej wrócił do Gimnazjum i 22 marca 1921 r. zdał maturę. Po maturze wstąpił  do Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym studiował do 1925 r. Ostatni rok studiów teologicznych odbył w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W czasie studiów teologicznych w Seminarium Duch. w Poznaniu był członkiem chóru katedralnego. W tym czasie również pełnił funkcję organisty w kaplicy Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie 22 maja 1926 roku.Na pierwszą placówkę jako wikariusz został skierowany  do Bydgoszczy. Na tym stanowisku pracował do 30 maja 1932 r. Na tej placówce był patronem KSMZ - oraz chóru kościelnego im. Moniuszki, a z czasem został prezesem chórów kościelnych okręgu bydgoskiego. 1 lipca 1932 r. został powołany na stanowisko administratora nowej parafii w Mątwach pod Inowrocławiem.Ukończył tam budowę kościoła, założył cmentarz parafialny, oraz zbudował plebanię.W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez Gestapo. Przebywał przez pewien czas w więzieniu w Inowrocławiu, w styczniu 1940 r. został wywieziony do Lądku do klasztoru Ks. Ks. Salezjanów. Przebywał tam do listopada 1940 r. - po czym został zwolniony z nakazem objęcia pracy w parafiach Szubin, Kcynia, Żnin, Samoklęski.W roku 1945 zamieszkał w Szubinie i pełnił tam funkcję proboszcza po zakończeniu wojny. W październiku 1946 roku objął probostwo w Czerniejewie. Przez dłuższy okres dojeżdżał również do Pawłowa. W 1967 r. zachorował poważnie na serce ale przebywał dalej w Czerniejewie. Zmarł w Szpitalu Miejskim im. Strusia w Poznaniu, dnia 15.01.1969 roku.Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Czerniejewie. JP