Stanisław Grzechowiak
 
urodzony 06.11.1933, Panigród Stary pow.wągrowiecki
święcenia kapłańskie 15.06.1957, Gniezno
zmarły 15.10.2010, Gniezno
pochówek

Parafie:


Elenchusy:
G-1979

Dodatkowe informacje:

Śp. ks. Stanisław Grzechowiak urodził się 6 listopada 1933 r. w Panigrodzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. z rąk bp. Lucjana Bernackiego i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Jakuba w Mogilnie. Następnie, w 1960 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii fundamentalnej na KUL. 
W latach 1963-1990 pracował z przerwami w wydziale duszpasterskim Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 1970 roku został mianowany wicerektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, którą to funkcję sprawował do 1985 r. W latach 1975-1994 był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. Współpracował także z Komisją Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Przygotowywał m.in. roczne programy duszpasterskie. W 1982 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej. 
W seminarium gnieźnieńskim śp. ks. Grzechowiak wykładał teologię fundamentalną, eklezjologię, propedeutykę teologii i filozofię religii oraz prowadził proseminarium pracy naukowej.

 

 

Multimedia:

Gniezno - cmentarz św.Piotra i Pawła