Edward Przybylak
urodzony 17.07.1946, Leszno
święcenia kapłańskie 24.05.1973, Poznań
zmarły 10.05.2000, Poznań
pochówek

Parafie:

  • Szamocin parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych (01.07.1992 - 1998) - proboszcz
  • Pniewy parafia pw. św. Wawrzyńca (20.02.1998 - 2000) - proboszcz
  • Baszków parafia pw. NMP Wniebowziętej (23.05.1984 - 15.10.1984) - administrator tymczasowy
  • Baszków parafia pw. NMP Wniebowziętej (15.10.1984 - ) - proboszcz

Elenchusy:
P-1990, P-2003

Dodatkowe informacje:

Urodził się dnia 17 lipca 1946 w Lesznie jako trzecie dziecko Leona, pracownika fizycznego i Teresy z d. Krajewskiej.Po ukończeniu szkoły podstawowej i Zasadniczej Szkoły Handlowej podjął naukę w Technikum Ekonomicznym, dla pracujących kończąc ją maturą w 1967 roku, równocześnie pracując w Rejonie Dróg Publicznych w Lesznie. Podjął następnie studia w Seminarium Duchownym w Poznaniu i przyjął święcenia kapłańskie dnia 24 maja 1973 roku w Katedrze Poznańskiej.Z dniem 30 czerwca 1973 roku  został skierowany jako wikariusz do parafii w Krobi. Po dwóch latach z dniem 15 czerwca 1975 roku został powołany na wikariat w parafii Bukowiec, później od 21 czerwca 1977 roku do parafii pw. św. Anny w Poznaniu. Od 4 stycznia 1982 dodatkowo był kapelanem Szpitala Położniczo – Ginekologicznego w Poznaniu. W maju 1980 roku uzyskał licencjat teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.Z dniem 1 lipca 1983 roku został powołany na wikariat do parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie. Po krótkim pobycie z dniem 23 maja 1984 roku został mianowany tymczasowym administratorem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Baszkowie, a 15 października tegoż roku proboszczem.Z dniem 1 lipca 1992 roku objął parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie.Dnia 20 lutego 1998 roku objął parafię pw. św. Wawrzyńca w Pniewach zostając równocześnie dziekanem dekanatu.Dnia 22 grudnia 1999 roku został mianowany kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.Zmarł 10 maja 2000 roku. JP