Andreas Modlitowski
urodzony 1758
święcenia kapłańskie 1781
zmarły
pochówek

Elenchusy:
1831