Edmund Wiktor Fórmanek
urodzony 19.10.1912, Brenno
święcenia kapłańskie 22.12.1945
zmarły 15.05.1994, Poniec
pochówek Bonikowo

Parafie:

  • Bonikowo parafia pw. św. Mikołaja (1957 - 1987) - proboszcz
  • Leszno parafia pw. św. Mikołaja ( - ) - rezydent, em. prob. w 1990
  • Chodzież (1947 - ) - rezydent katecheta

Elenchusy:
1955, P-1990, P-2003

Dodatkowe informacje:
Zdjęcia autorstwa Wojciecha Florkowskiego Biogram nadesłany przez Grażynę Bujakiewicz z Rocznika Leszczyńskiego Tom 16 z 2016r.str.253 Edmund Wiktor Fórmanek – syn Ignacego i Marianny z d. Skorupiń­skiej. Ksiądz, członek tajnego nauczania, współpracownik Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, administrator parafii w Bonikowie. Urodził się 19 września 1912 roku w Brennie (powiat wschowski). Po ukończeniu trzech klas szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum staroklasycznego im. Ko­meńskiego w Lesznie, następnie do gimnazjum humanistycznego w Łodzi. Maturę uzyskał w gimnazjum neoklasycznym w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu matury wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchow­nego w Gnieźnie. W lipcu 1939 roku został kapelanem obozu harcerskiego 24. Drużyny im. gen. Sowińskiego w Borach Tucholskich nad Brdą. W obliczu niemieckiej napaści na Polskę we wrześniu wycofał się do Lądka. Do Leszna powrócił 21 października 1939 roku, gdzie przed budynkiem sądu i więzie­nia był świadkiem rozstrzelania dwudziestu Polaków. W lutym 1940 roku, po aresztowaniu ks. Walentego Turkowskiego, został zatrudniony w lesz­czyńskim biurze parafialnym jako pomocnik. Jego zaangażowanie w lokalną działalność duszpasterską zostało docenione przez ks. bp. Walentego Dymka, który 26 stycznia 1941 roku udzielił mu potajemnie w Poznaniu święceń dia­konatu.Mimo że wkrótce po święceniach został skierowany przez leszczyń­ski Arbeitsamt8 na kurs murarski do Włoszakowic, wciąż potajemnie udzielał chorym komunii oraz chrzcił niemowlęta. Po ukończeniu kursu murarskie­go pracował w firmie Mursal w Lesznie. W czerwcu 1942 roku doznał urazu w wyniku wypadku w pracy. Otrzymał miesięczne zwolnienie lekarskie, pod­czas którego spotkał się w Ostrowie Wielkopolskim ze swoim dawnym kolegą szkolnym Edwardem Serwańskim – delegatem Rządu RP na Wielkopolskę. Owocem tego spotkania było zaangażowanie się w zorganizowanie tajnego nauczania na terenie Leszna. Jako członek tajnej Egzaminacyjnej Komisji Ma­turalnej przyczynił się do jej prac, w wyniku których do 1945 roku w Lesznie egzamin dojrzałości zdało 26 maturzystów. Ponadto współpracował z ZWZ, a później z AK9 jako łącznik z przebywającymi w okolicy byłymi żołnierzami WP. Po wojnie powrócił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego, gdzie ukończył studia teologiczne w grudniu 1945 roku. Od stycznia 1946 roku był wikariuszem w Śmiglu. W latach 1947–1952 uczył religii w Liceum Ogólno­kształcącym i Zawodowej Szkole w Rolniczej w Chodzieży. Od 1957 roku był administratorem parafii w Bonikowie (dekanat kościański). Tam w wieku 75 lat przeszedł na emeryturę. Źródło: Instytut Zachodni, dok. 5, Kolekcja dokumentów i materiałów dotyczących konspi­racji wielkopolskiej 1939–1945.

 

 

Multimedia:

cmentarz w Bonikowie
Tablica pamiątkowa na plebani w Bonikowie