Logo WTG

Wersja polska  English  Deutsch  Français

Dziś jest 25 listopada 2020 roku, imieniny Elżbiety, Katarzyny, Klemensa


Od lutego 2010 r. w Zespole Szkól w Targowej Górce realizowany jest projekt edukacyjno-historyczny pod nazwą „Stąd mój ród – historie naszych rodzin”. http://www.zstargowagorka.nekla.pl/stadmojrod.htm

Pomysł realizacji tego projektu pojawił się w Wielkopolskim Towarzystwie Genealogicznym „Gniazdo” http://www.wtg-gniazdo.org, działającym od ponad trzech lat w Wielkopolsce (od października 2006 r.). Skupia ono miłośników historii rodzinnej, którzy postanowili powołać stowarzyszenie, którego celem jest integracja ludzi o wspólnych zainteresowaniach i wymiana doświadczeń. W statucie Towarzystwa jest zapis o popularyzacji genealogii wśród młodego pokolenia.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zwróciłem się do dyrekcji Zespołu Szkół w Targowej Górce w gminie Nekla z propozycją zrealizowania pilotażowego projektu edukacyjno-historycznego pod ww. nazwą. Życzliwe przyjęcie propozycji doprowadziło do tego, że w kolejnych miesiącach (luty – kwiecień 2010)z młodzieżą gimnazjalną trzykrotnie spotkali się przedstawiciele WTG „Gniazdo” (Barbara Cywińska, Dobrosława Gucia i Wojciech Jędraszewski) przeprowadzając dwugodzinne prelekcje i warsztaty genealogiczne, podczas których młodzież poznawała tajniki pracy badacza historii rodzinnej. Efektem tych spotkań są piękne drzewa genealogiczne rodzin uczniów.

Podczas wstępnych rozmów z dyrektorką szkoły p. Hanną Migdalską i proboszczem, ks. Sławomirem Stronką doszliśmy do wniosku, że przy okazji realizacji projektu warto zająć się również innymi aspektami historii regionalnej. Pokazać nie tyko młodzieży ale również ich rodzicom i mieszkańcom gminy Nekla postacie historyczne, związane w przeszłości z Targową Górką i najbliższą okolicą.

Na bliższe poznanie zasługują sylwetki osób, które zapisały się w historii Wielkopolski a nie są powszechnie znane.

Należą do nich: patron szkoły gen. Antoni Amilkar Kosiński, współtwórca Legionów Polskich we Włoszech; inż. Karol Karśnicki, uczestnik powstania listopadowego, działacz gospodarczy i społeczny w Wielkopolsce – właściciel sąsiednich Mystek, Arrigo Boito – przyrodni brat Tekli Karśnickiej, znany w Europie kompozytor i autor librett operowych.. W Targowej Górce w rodzinie dzierżawcy majątku urodził się Telesfor Napoleon Urbanowski – późniejszy inżynier, współpracujący z Hipolitem Cegielskim, właściciel fabryki maszyn, inicjator budowy kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej na poznańskim Łazarzu.

Ciekawa jest historia rodziny Stanisława i Stefanii z Braunków Karłowskich z Mystek, którzy po śmierci Karola Karśnickiego dzierżawili majątek, a w 1890 r. stali się jego właścicielami. Ich syn Franciszek po odzyskaniu niepodległości dzierżawił od skarbu państwa trzykrotnie większy od rodzinnego, majątek w Podstolicach. Po śmierci rodziców majątek w Mystkach przejął młodszy syn Tadeusz.. Dwie córki Stanisława i Stefanii Maria i Izabella poślubiły braci: Stanisława i Józefa Madalińskich z Dębicza. Ciekawostką jest fakt, że korzenie znanej polskiej aktorki Małgorzaty Braunek tkwią w naszej ziemi. Jej dziadek, Józef Hilary Braunek z Zielnik pod Środą był rodzonym bratem Stefanii z Braunków Karłowskiej. Nie kończą się na tym ciekawe związki rodzinne. Stryjeczną siostrą Stanisława Karłowskiego była wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 1997 r. błogosławiona Maria Karłowska – założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.
Jej relikwie zostaną, staraniem ks. Sławomira Stronki, sprowadzone do kościoła w Targowej Górce. Z rodziną Madalińskich i Karłowskich związany jest Adam Karwowski – znany polski encyklopedysta, który przez kilkadziesiąt lat kierował zespołem redagującym Popularną Encyklopedię PWN. Będzie on, podobnie jak ok. 30 innych potomków Karłowskich, Braunków i Madalińskich obecny na uroczystościach 29 maja w Targowej Górce. Przybędą również potomkowie, reprezentujący rodzeństwo bł. Marii Karłowskiej.

Przygotowywana jest specjalna publikacja historyczna, zawierająca opowieści o ludziach i rodach, związanych z Targową Górką, Mystkami i Dębiczem. Jej prezentacja odbędzie się podczas uroczystości.

Postanowiliśmy również przy okazji realizacji naszego projektu zadbać o miejsca wiecznego spoczynku rodzin Karśnickich i Karłowskich w ich rodzinnych grobowcach oraz ufundować tablice upamiętniające te rody. Dotychczas informowały o nich tylko krótkie napisy z nazwiskami. Teraz turysta odwiedzający Targową Górkę dowie się więcej o spoczywających w nich osobach.

Upływ czasu spowodował, że stan techniczny grobowców pozostawiał wiele do życzenia. Aby temu zapobiec pozyskaliśmy sponsorów, dzięki którym odzyskają dawną świetność.

Patronem finansowym jest Family House Sp. z o.o. z Poznania. Prezesi spółki, Izabella i Jakub Pyżalscy są właścicielami zabytkowego parku w Targowej Górce. Ponieważ zamierzają zamieszkać w tej miejscowości – włączyli się w działania lokalnej społeczności. Stali się głównymi mecenasami naszego przedsięwzięcia.. Dzięki ich życzliwości możliwy jest gruntowny remont grobowca Karłowskich, wydanie publikacji historycznej oraz przygotowanie uroczystości w kościele i szkole.

Przychylność Joanny i Pawła Kozłowskich oraz Dariusza Mycki – współwłaścicieli firmy Ekomyst Sp. z o.o. w Mystkach sprawiły , że trwają już prace renowacyjne grobowca Karśnickich , za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Renowacją zabytkowych, metalowych drzwi oraz dwóch krzyży wieńczących wieżyczki tego neogotyckiego grobowca zajmuje się pracownia metaloplastyczna firmy Stalmet, Jacka Kaczmarka z Nekli.

W Zakładzie Kamieniarskim Bogdana Nawrockiego z Nekli, wykonane zostaną dwie tablice, upamiętniające rodziny Karśnickich i Karłowskich oraz granitowy katafalk do kaplicy przedpogrzebowej w grobowcu Karłowskich.

Firma Bet-Mur-Kam Państwa Kaczmarskich z Kokoszek ma swój udział w sponsorowaniu remontu grobowca Karłowskich.

Wszystkim sponsorom, wspierającym nasze przedsięwzięcia, serdecznie dziękujemy.

29 maja 2010 r. o godz. 10.00 w Targowej Górce odbędzie się uroczystość religijno-historyczna. Podczas mszy św. sprawowanej przez Wikariusza Generalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej biskupa dr Wojciecha Polaka, w intencji dawnych i współczesnych mieszkańców parafii, nastąpi wprowadzenie relikwii bł. Marii Karłowskiej, a po jej zakończeniu - poświęcenie tablic pamiątkowych.

Druga część uroczystości, związana z podsumowaniem projektu, odbędzie się na terenie szkoły.

Nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze drzewa genealogiczne uczniów; odbędzie się promocja publikacji historycznej, część artystyczna p.t. Wędrówką życie jest człowieka; po czym będzie można zwiedzić wystawę okolicznościową, poświęconą nagrodzonym pracom uczniów oraz historii ludzi i miejsc, związanych z Targową Górką i najbliższą okolicą.

Nad uroczystościami patronat honorowy objęli: Wikariusz Generalny Archidiecezji Gnieźnieńskiej biskup dr Wojciech Polak; Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Pozyskaliśmy również patronów medialnych. Opiekę medialną zgodziły się przyjąć Telewizja Poznań, Radio Merkury i tygodnik „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w naszych uroczystościach.

Jerzy OsypiukPrzygotowaniami uroczystości w dniu 29 maja 2010 r. zajmuje się zespół organizacyjny w składzie:

Dorota Biegańska – nauczycielka w Zespole Szkół w Targowej Górce;

Roman Grychowski – burmistrz Miasta i Gminy Nekla;

Czesław Kozielski – sołtys Targowej Górki i Mystek;

Hanna Migdalska – dyrektorka Zespołu Szkół w Targowej Górce;

Jerzy Osypiuk – WTG „Gniazdo”

Sławomir Stronka – proboszcz parafii św. Michała w Targowej Górce;

Paweł Tokłowicz – dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury;

Iwona Zawiślak – emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół w Targowej Górce